Üyelik Sözleşmesi

TARAFLAR / GENEL KULLANIM ŞARTLARI

İşbu kullanıcı sözleşmesi, Eskişehir, Türkiye adresinde mukim, REKK SPORCU GIDALARI VE MALZEMELERİ İNŞAAT GIDA TARIM ÜRÜNLERİ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. " REKK" tarafından işletilmekte olan internet sitesi, www.ssnsports.com.tr (REKK WEB SİTESİ) sitesi üzerinden ürün alımı yapmak üzere siteye kayıt olan tekil ve gerçek kullanıcılar "KULLANICI(LAR)" ile REKK arasında, üyelik aşamasında yapılmakta olan bir sözleşmedir. KULLANICILAR, siteye üye oldukları andan itibaren bu kullanıcı sözleşmesi'nin bütün hükümlerini  kabul etmiş ve onaylamış olurlar.

KULLANICILAR, siteye üyelik süreçlerini tamamladıkları andan itibaren işbu sözleşme'nin tamamını okuduklarını, içeriğini tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını taahhüt ederler. Bu taahhüt ile birlikte KULLANICILAR Gizlilik Politikasını da okuduklarını ve kabul etmiş olduklarını taahhüt etmişlerdir. İşbu kullanıcı sözleşmesi'nin genel şartlarını ve koşullarını kabul etmiyorsanız REKK WEB SİTESİ 'ni kullanmayınız. REKK WEB SİTESİ'nin kullanılmaya devam edilmesi de sözleşme hükümlerinin kabulü anlamı taşır.

Aşağıda bulunan genel şartlar ve koşullar, REKK ve REKK WEB SİTESİ'ne üye olan KULLANICILAR arasındaki ticari ilişkiye münhasıran uygulanacaktır. REKK WEB SİTESİ'ni kullanarak, KULLANICI , aşağıda bulunan genel şartlar ve koşulları ve ayrıca REKK WEB SİTESİ'de açıklandığı üzere REKK WEB SİTESİ nin çalışma şeklini kabul etmektedir.

SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu sözleşmenin konusu, REKK WEB SİTESİ'nde sunulan ürünler ile bu ürünleri satın alma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

İşbu sözleşmenin kapsamı ise; site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak; REKK tarafından REKK WEB SİTESİ'nde yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. KULLANICI, sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin REKK tarafından REKK WEB SİTESİ'de açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Ayrıca KULLANICI, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

REKK WEB SİTESİ'E ÜYELİK ŞARTLARI / KURALLAR

KULLANICI, "Kullanıcı Üyelik Formu'na, kimlik, adres, iletişim ve ödeme bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak gireceğini, bilgilerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri en kısa zamanda güncelleyeceğini, eksik, güncel olmayan veya yanlış bilgi vermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder.

Kayıt süreci sırasında, KULLANICI, bir kullanıcı adı seçmelidir. Kullanıcı adı, hakaret edici, 5651 sayılı yasanın 8. Maddesinde yazılı katalog suçlarını ihlal edici yada TCK' da suç sayılan fiillerle bağlantılı olmamalıdır, diğer kullanıcıları aldatacak veya yanlış bilgilendirecek şekilde seçilmemelidir, REKK WEB SİTESİ adı ve benzeri isim olmamalıdır, herkesçe uygulanmakta olan görgü kurallarına aykırı olmamalıdır veya üçüncü şahısların haklarını ihlal etmemelidir. Seçilecek kullanıcı ismi başka internet sitelerinin reklamını yapacak yada üçüncü partilerin telif haklarını ihlal edecek şekilde olmamalıdır.

KULLANICI, REKK WEB SİTESİ'nde verilen hizmetlerin aksamasına ya da kesilmesine neden olabilecek her türlü hareketten kaçınacağını aksi halde oluşacak her türlü zarardan bizzat sorumlu olacağını ve zararları tazmin mükellefiyetini kabul, beyan ve taahhüt eder. REKK'in, bir kullanıcı adının yasak olduğu veya bu şartlardan herhangi birini ihlal ettiği bilgisini alması halinde, bu kullanıcı adının kayıtlı olduğu kullanıcı hesabı  öncesinde bildirimde bulunulmadan REKK tarafından  geçici olarak dondurulabilir.  Kullanıcıya tanınan sure zarfında kusurlu bulunan kullanıcı adı değiştirilmediği takdirde kullanıcı hesabı iptal edilir.

KULLANICI, kullanıcı üyelik formunu doldurarak kayıt olurken ve REKK WEB SİTESİ'ni kullanırken başkaları tarafından kolay tahmin edilecek bir şifre kullanmamalı ve daha da önemlisi kullanıcı adı, şifre ve kredi kartı bilgilerini başkalarıyla paylaşmamalıdır. KULLANICI, bu bilgilerin güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, kullanıcı adı, şifre veya kredi kartı bilgilerinin kendisinden başka biri tarafından kullanılmasından REKK'in hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder. KULLANICILAR'ın, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı KULLANICILAR'ın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan REKK'in doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

İlgili kullanıcı şifresi, KULLANICI tarafından gizli tutulacaktır. Kayıt sırasında oluşturulan kullanıcı hesapları devredilemez. Kullanıcı hesabı sadece KULLANICI tarafından kullanılabilir ve bir başka kişi tarafından kullanımına izin verilmez. İster üçüncü şahısların, ister REKK WEB SİTESİ'nin veya REKK'in zararına olsun, kullanıcı hesabının kötüye kullanılması, KULANICI'nın men edilmesi ve hakkında bir suç duyurusunda bulunulmasıyla sonuçlanacaktır. Genel olarak, KULLANICI , ilgili şifreyle birlikte kullanıcı hesabının kullanılması suretiyle gerçekleşen bütün faaliyetlerden şahsen sorumlu olacaktır.

REKK, herhangi bir zamanda ve kendi takdir yetkisine bağlı olarak bir KULLANICI'yı geçici veya kalıcı olarak üyelikten men etme veya herhangi bir zamanda ilgili hesabı devre dışı bırakma hakkını saklı tutar. Genel kural olarak KULLANICI, yürürlükte olan kanun ve mevzuatı veya REKK ya da üçüncü şahısların haklarını ihlal ettiğinde, üyelikten men edileceklerdir.

REKK, KULLANICI'nın işbu sözleşme hükümlerine riayet etmemesi halinde, herhangi bir zamanda ve hiçbir bildirimde bulunmaksızın ve gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi feshederek KULLANICI'nın REKK WEB SİTESİ üyeliğini iptal edebilir ve KULLANICI'nın siteden aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri, kısmen veya tamamen dondurulabilir ya da tümüyle iptal edebilir.

KULLANICILAR'ın sitede verilen hizmetlerle bağlantılı olarak kötü niyetli veya kanunlara aykırı davranışlar sergilemesi durumunda KULLANICILAR'ın üyeliği, REKK'in takdirinde olmak üzere geçici olarak veya tamamen iptal edilebilir. Üyeliğin REKK tarafından sona erdirilmesi halinde KULLANICILAR, site hizmetlerinden yararlanamazlar.

KULLANICI , bu madde kapsamında, işbu sözleşmenin feshedilmesi ve REKK WEB SİTESİ kullanıcı hesabının iptal edilmesi halinde REKK WEB SİTESİ'nden hiçbir hak ve talepte bulunmayacağını, ne isim altında olursa olsun her hangi bir tazminat talep edemeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

KULLANICI, REKK WEB SİTESİ kullanıcı hesabının iptal edilmesini ve sözleşmenin feshini kendisi istiyorsa, buna ilişkin taleplerini, REKK'in REKK WEB SİTESİ'nde belirlemiş olduğu destek@ssnsports.com.tr e-posta adresine yazılı olarak iletmekle yükümlüdür.

ÖZEL PROMOSYONLAR VE KAMPANYALAR

REKK WEB SİTESİ tarafından sunulan tüm özel promosyonlar ve kampanyalar REKK WEB SİTESİ'nde ve ilgili bültenlerde duyuruldukları takdirde geçerli olur. Bu promosyon ve kampanyalar limitli süreler dahilinde, REKK WEB SİTESİ'nde ve ilgili bültenlerinde duyurulan detaylar çerçevesinde geçerlidir. Belirlenen sürelerin aşılması durumunda promosyon ve kampanyalar geçerliliklerini yitirir.

İADE VE İPTALLER

REKK satın alınan ürünler için KULLANICI'ya iade ve iptal hakları tanır. KULLANICI bu haklarını REKK'in belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde kullanabilir. İade ve iptaller ile ilgili kurallar REKK tarafından zaman zaman değiştirilebilir.

Keyfi iadelerde aksi belirtilmediği takdirde ilk gönderi masrafı REKK tarafından karşılanır. İadesi kabul edilmeyen ürünler KULLANICI'ya karşı taraf ödemeli geri gönderilir. REKK'i mağdur bırakacak bir durum söz konusu olduğu takdirde ürün kabulü yapılmayacaktır. REKK söz konusu ürünün kendisine teslimatı esnasında oluşabilecek hasarlardan hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

Arıza kaynaklı iade işlemleri, KULLANICI'ya teslimatı gerçekleşmiş olan ürünlerde kullanım ve bakım talimatlarına uyulduğu halde meydana gelebilecek üretim kaynaklı arızalardan ortaya çıkabilecek iadeleri kapsar. KULLANICI direkt olarak 0(212) 571 71 21 nolu çağrı merkezi numarası aracılığı ile REKK'le bağlantıya geçmelidir. Ürünün kusuru tespit edildiği takdirde ürün yenisi ile değiştirilir. İade işlemi faturanızdaki fiyat üzerinden teslimat tarihi itibariyle 15 gün içerisinde ambalajı bozulmamak kaydıyla yapılır. Hijyenik nedenlerden ötürü kişisel bakım ürünlerinde iade ve değişim yapılamaz.

ÖDEME

Satın alınan ürünün toplam tutarı REKK'e ödenene kadar ürün KULLANICI'ya gönderilmeyecektir.

Bu anlaşmayı kabul ederek KULLANICI, aralarında doğabilecek her türlü vergi yükümlülüğünü ve/veya kanuni zorunlulukları yerine getireceğini kabul ve taahhüt eder. Aksi belirtilmediği takdirde, REKK WEB SİTESİ'ndeki hizmetler karşılığı alınacak bütün ücretler Türk Lirası olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir. KULLANICI, REKK WEB SİTESİ'nde gerçekleştirdiği ticaretten, alım satımdan kaynaklanabilecek tüm banka komisyonu, BSMV, KDV, vergi, pul, harç vb. diğer yasal ve mali ödemeleri REKK'e ya da ilgili kurumlara yapmayı kabul ve taahhüt eder.

REKK, kredi kartı ödeme hizmetleri sunan banka ve üçüncü taraf kuruluşlarının teknik aksaklıklarından, hatalı işlemlerinden hiçbir koşul altında sorumlu değildir. REKK, kredi kartı ile yapılan ödemelerde gerekli gördüğü durumlarda KULLANICI'dan kredi kartı doğrulatma işlemini yapmasını isteyebilir. KULLANICI, kredi kartı güvenliği için REKK tarafından istenen tüm belgeleri vermekle yükümlüdür. REKK hiçbir gerekçe göstermeden güvenlik kriterlerine uymayan kredi kartı işlemlerini iptal edebilir, yasal takip yaptırabilir.

TESLİMAT

Aksi belirtilmediği sürece, ürün teslimatı, KULLANICI tarafından verilmiş olan Türkiye sınırları içerisindeki bir adrese doğrudan depomuz aracılığıyla yapılacaktır. Ürün kargoya verildiği zaman KULLANICI'ya bilgilendirici SMS veya e-posta gönderilecektir. Teslimat süreleri farklılık gösterebilir ve belirtilen teslimat süresi sadece bir yol göstericidir ve garanti edilmemektedir. REKK, alıcıyı bilgilendirme yükümlülüğü olmaksızın, akdi yükümlülüklerini yerine getirmek üzere üçüncü şahıslarla çalışma hakkına sahip olacaktır.

REKK'dan ürün satın alan KULLANICI, ürünü teslim almadan önce kargo görevlisi huzurunda ürünü kontrol edip üründe bir hasar olması durumunda kargo görevlisi marifetiyle üründeki hasarı tutanak ile tespit ettirmekle yükümlüdür. Gerek teslim aşamasında gerekse daha sonra hasarlı olduğu tespit edilen ürün için KULLANICI, derhal REKK ile temasa geçerek, ürünün seri numarasını da belirtmek kaydıyla, REKK'e hasar bildiriminde bulunmalıdır. REKK'in kendisine sağlayacağı iade numarasıyla birlikte ürün iadesini gerçekleştirecektir. Hasarlı ürünlerin iade masrafları REKK'e ait olacaktır. REKK hasarlı ürünü teslim aldıktan sonra yapacağı testler neticesinde hasarın sebebini tespit edecek ve uygun görülürse ürünü yenisiyle değiştirecektir.

Sevkiyat sırasında zarar gördüğünü düşündüğünüz paketleri teslim aldığınız firma yetkilisi önünde açıp kontrol ediniz. Eğer üründe herhangi bir zarar varsa kargo firmasına tutanak tutturarak ürünü teslim almayınız. Ürün teslim alındıktan sonra kargo firmasının görevini tam olarak yerine getirdiğini kabul etmiş olduğunuzu unutmayınız.

REKK'in sipariş verilen ürünü herhangi bir nedenle teslim edememesi halinde, KULLANICI'nın tercihine bağlı olarak REKK, ürünü aynı veya daha iyi özelliklere sahip başka bir ürünle değiştirmeye veya KULLANICI'ya fiyatı geri ödemeyi kabul eder.

REKK WEB SİTESİ'NİN KULLANILMASINA İLİŞKİN GARANTİ VE SINIRLI SORUMLULUK YASAL UYARISI

Her ne kadar REKK, REKK WEB SİTESİ'nin düzgün ve güvenli çalışması için basiretli bir tacir gibi her türlü önlemi almasına rağmen ;

REKK WEB SİTESİ'nin kullanımından kaynaklanabilecek her türlü risk KULLANICI'nın sorumluluğu altındadır. REKK, İŞTİRAKLERİ VEYA İLGİLİ ÇALIŞANLARI, TEMSİLCİLERİ, ÜÇÜNCÜ ŞAHIS İÇERİK SAĞLAYICILARI VEYA LİSANSÖRLERİ, REKK WEB SİTESİ'NİN KESİNTİYE UĞRAMAYACAĞI VEYA HATASIZ OLACAĞI KONUSUNDA GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR VE REKK WEB SİTESİ'NİN KULLANILMASIYLA ELDE EDİLEBİLECEK OLAN SONUÇLAR VEYA REKK WEB SİTESİ ARACILIĞIYLA SAĞLANAN BİLGİ, HİZMET VEYA TİCARİ ÜRÜNÜN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİNE İLİŞKİN HERHANGİ BİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR.

AYRICA, REKK, WEB SİTESİ ARACILIĞIYLA ERİŞİLEBİLİR OLAN BİLGİLERİN DOĞRU, TAM VEYA GÜNCEL OLDUĞUNU BEYAN VEYA GARANTİ ETMEZ; YAZIM HATALARINDAN SORUMLU DEĞİLDİR.

BU YASAL YÜKÜMLÜLÜK UYARISI, SÖZLEŞMENİN İHLALİ, HAKSIZ FİİL, İHMAL VEYA DİĞER FİLLER KAPSAMINDA, HERHANGİ BİR PERFORMANS ARIZASI, HATA, İHMAL, KESİNTİ, SİLİNME, KUSUR, ÇALIŞMADA VEYA İLETİMDE GECİKME, BİLGİSAYAR VİRÜSÜ, İLETİŞİM HATTI ARIZASI, HIRSIZLIK VEYA YOK EDİLME VEYA İZİNSİZ ERİŞİM, KAYDIN DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA KULLANIMI TARAFINDAN NEDEN OLUNAN HASARLAR VEYA ZARARLARA UYGULANMAKTADIR. KULLANICI, ÖZELLİKLE REKK'İN DİĞER KULLANICILARIN VE ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN KARALAYICI, HAKARET EDİCİ VEYA YASADIŞI FİİLLERİNDEN SORUMLU OLMADIĞINI VE BUNLARA İLİŞKİN ZARAR RİSKİNİN TAMAMEN KULLANICIYA AİT OLDUĞUNU AÇIK BİR ŞEKİLDE BEYAN VE KABUL EDER.

REKK VEYA BİR REKK WEB SİTESİ'Nİ KULLANAN HERHANGİ BİR KİŞİ VEYA KURUM HİÇBİR ŞEKİLDE REKK WEB SİTESİ'NİN KULLANILMASI VEYA KULLANILAMAMASI NEDENİYLE MEYDANA GELEBİLECEK OLAN VE BURADA SAYILANLARLA SINIRLI KALMAMAK KAYDIYLA DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, SONUCA BAĞLI VEYA CEZAİ HASARLAR BAŞTA OLMAK ÜZERE HİÇBİR HASARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. KULLANICI BU VESİLE İLE BU BÖLÜMÜN HÜKÜMLERİNİN, REKK WEB SİTESİ'DE BULUNAN BÜTÜN İÇERİĞE UYGULANACAĞINI KABUL EDER.

YUKARIDA BELİRTİLEN ŞARTLARA EK OLARAK, REKK, İŞTİRAKLERİ, BİLGİ SAĞLAYICILARI VEYA İÇERİK ORTAKLARI, REKK WEB SİTESİ'DE BULUNAN BİLGİLERE İLİŞKİN HATALAR, YANLIŞLIKLAR, İHMALLER VEYA DİĞER KUSURLARDAN VEYA ZAMANSIZLIĞI VEYA DOĞRULANMAMASINDAN VEYA BUNLARIN KULLANICIYA İLETİLMESİNDE YAŞANAN GECİKMEDEN VEYA KESİNTİDEN VEYA BUNLARA İLİŞKİN OLARAK MEYDANA GELEN HAK TALEPLERİ VEYA ZARARLARDAN, NEDENİ VEYA SÜRESİNE BAKILMAKSIZIN, HİÇ BİR KOŞUL ALTINDA YÜKÜMLÜ OLMAYACAKLARDIR.

SİSTEM KESİNTİSİ

Mevcut teknoloji ile, hatasız bir şekilde bilgisayar programlarını (yazılımları) ve veri işleme sistemlerini (donanımları) çalıştırmak/geliştirmek veya internet bağlantısında meydana gelen beklenmeyen olayları kontrol altına almak (buradan sonra "teknik arızalar" olarak anılacaklardır) mümkün değildir. Bu nedenle REKK, web sitesinin ve teknik sistemlerinin sürekli ve kesintisiz bir şekilde ulaşılabilir olmasını garanti etmemektedir. REKK, REKK WEB SİTESİ hizmetlerinin kullanılması nedeniyle KULLANICILAR'IN uğrayabileceği zararlardan sorumlu olmayacaktır.

TİCARİ MARKALAR / TELİF HAKLARI

REKK'in ve REKK WEB SİTESİ'nin logoları, REKK'in ticari markalarıdır. Bütün hakları saklıdır. REKK WEB SİTESİ'nde gözüken diğer bütün markalar, kendi sahiplerinin mülküdür.

İsim ve marka haklarının ihlali kesinlikle yasaktır. Uygulaması ne şekilde olursa olsun haksız rekabet doğuracak kullanım yapılamaz.

REKK'in ürettiği görsel, yazılı ve diğer türdeki içeriklerin telif hakları REKK'e aittir. Hiçbir şekilde basılı veya elektronik bir ortamda izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz. KULLANICI, REKK'in hizmetlerini, bilgilerini, REKK WEB SİTESİ'nde yayınlanan sözleşme ve politikalarını ve telif haklarına tabi diğer çalışmalarını satma, paylaşma, dağıtma ve sergileyerek kullanma hakkına sahip değildirler. REKK, her türlü fikri mülkiyet ve telif haklarını saklı tutmaktadır.

SATIN ALINAN ÜRÜNLER İÇİN HİZMET VE DESTEK

REKK WEB SİTESİ'den satın alınan tüm ürünler için desteğe ilişkin bütün talepler doğrudan üretici ya da ithalatçı REKK'e yapılmalıdır. Bu süreçler üretici ya da ithalatçı REKK'in ürün ile birlikte gönderilen garanti belgesinde belirlemiş olduğu şartlar ve koşullar doğrultusunda işler.

MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep olarak kabul edilecek durumların varlığı halinde, REKK, işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birinin geç veya eksik ifa edilmesinden veya ifa edilmemesinden dolayı; herhangi bir şekilde sorumlu tutulamayacaktır. Bu ve bunun gibi durumlar, REKK için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme ya da temerrüt olarak addedilmeyecektir. Ayrıca bu durumların varlığı halinde, REKK'den herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir.

"Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve REKK'in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

GEÇERLİ KANUN

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi ve web sitesini kullanımından kaynaklanan sorunların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak ve Eskişehir Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili olacaktır.

Taraflar, REKK ile KULLANICI arasında çıkabilecek ihtilaflarda, REKK'in her türlü belge, kayıt, defterleri ile bilgisayar ve internet ortamındaki her türlü, bilgi, yazı ve kayıtlarının tek, münhasır ve kesin delil teşkil edeceğini ve bağlayıcı olacağını, bu maddenin HMK 193. Maddesi kapsamında bir delil sözleşmesi olduğunu kabul eder.

TEBLİGATLAR

KULLANICI'nın, REKK WEB SİTESİ'nde bildirdiği adres, işbu Kullanıcı Sözleşmesiyle ilgili olarak yapılacak her türlü yasal bildirim için, geçerli adres olarak kabul edilecektir.

Taraflar, mevcut adreslerindeki değişiklikleri, diğer tarafa yazılı olarak, üç (3) iş günü içinde bildirmedikleri takdirde, eski adreslerine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış olacağını kabul edeceklerdir. REKK'in adres değişikliğini REKK WEB SİTESİ sitesinde bildirmesi bu madde koşulunu yerine getirmesi için yeterlidir.

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nde aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca gereken veya izin verilen bütün bildirim, ihbar, talep, rıza veya onaylar ve başka haberleşmeler elektronik formatta olacak ve taraflar tarafından belirtilen elektronik posta adreslerine gönderilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KULLANICI, ssnsports.com.tr’ye üye olurken Üyelik Sözleşmesi’ni onaylamak ve üyelik sonrası REKK Web Sitesi içerisindeki hareketleri esnasında, REKK/ssnsports.com.tr ile paylaştıkları ad, soyad, elektronik posta adresi, sipariş adres/adresleri, telefon numarası gibi kişisel verilerinin (“Kişisel Veri/ler”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde işlenmesine, REKK’in iş ilişkisi içinde olduğu 3. Kişilere ve yurtdışına aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Kişisel Veriler’in işlenmesi, 3. Kişilere ve yurtdışına aktarılması KULLANICI ile REKK arasında kurulan hukuki ilişkiye dayanmaktadır.

Kişisel veriler REKK ve REKK iştirakleri tarafından işbu sözleşmesel ilişki kapsamında ve REKK ve iştiraklerinin sözleşmesel ilişkisi bulunan iş ortakları tarafından pazarlama, analiz, istatistik gibi amaçlarla işlenebilir, 3. Kişilere ve yurtdışına aktarılabilir veya anonimleştirilerek kullanılabilir.

Buna ek olarak KULLANICI, Kişisel Verileri dışındaki sipariş bilgileri (sipariş verilen ürün tipi, sipariş adedi, saati, sipariş verilen bölge vb.), REKK Web Sitesi (veya kullanılan benzeri mobil veya elektronik mecra) üzerindeki tüm davranışları vb. verilerinin REKK ve REKK iştirakleri ve iş ortakları tarafından kaydedilmesi, işlenmesi ve listelenmesinde ve/veya anonimleştirerek analizlerde 3. Kişilerle hizmetin daha iyi sağlanması veya çeşitli uygulamaların veya programların REKK Web Sitesi üzerinde çalıştırılabilmesi için anonim şekilde kullanılmasına açık rızalarının olduğunu kabul ve beyan ederler.

Her halükarda REKK, elde ettiği Kişisel Verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı kullanmayacağını taahhüt eder. REKK tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere, www.ssnsports.com.tr adresinde yer alan Aydınlatma Metni’ne buradan ulaşılabilmektedir.

HARİCİ LİNKLER

Web sitemizde, üçüncü şahıslar tarafından işletilmekte olan diğer web sitelerine ait linkler bulunabilir ve bu web siteleri, başka web sitelerine linkler içerebilir. Dikkatli bir şekilde kontrollerin yapılmasına rağmen, REKK; harici linklerin içerikleri konusunda herhangi bir yükümlülük üstlenmemektedir. Link verilen web sitelerinin operatörleri kendi içeriklerinden sorumlu olacaklardır. Bu vesile ile açık bir şekilde, REKK WEB SİTESİ sitesinde link verilmiş olan bütün web sitelerinin içeriklerinden dolayı REKK'in her hangi bir sorumluluğu doğmayacaktır. REKK, Üçüncü şahıs web sitelerinin veri koruma ve gizlilik ilkeleri içeriği konusunda sorumlu değildir.

GENEL

REKK ve KULLANICI arasındaki sözleşme, tarafları ve tarafların ilgili halefleri ve seleflerini de bağlamaktadır. KULLANICI, öncesinde REKK'in yazılı onayı olmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesi kapsamında oluşturulmuş olan sözleşmeyi veya hakları yahut yükümlülüklerini devredemez, temlik edemez, başkalarına yükleyemez veya başka bir şekilde ellerinden çıkartamaz.

REKK, burada yazılanlarla sınırlı kalmamak kaydıyla REKK'nın işini etkileyen pazar koşullarındaki değişiklikler, teknolojideki değişiklikler, ödeme yöntemlerindeki değişiklikler, ilgili kanunlar ve düzenleme gereksinimlerindeki değişiklikler ve REKK WEB SİTESİ'nin sistem özelliklerindeki değişiklikler dahil olmak üzere farklı nedenlerden dolayı ve kendi takdirine bağlı olarak muhtelif zamanlarda;

Bu Sözleşme şartlarını revize ve tadil etme,

REKK WEB SİTESİ'nde sunduğu hizmetlerin kapsam ve çeşitlerini değiştirme,

REKK WEB SİTESİ'nde sunulan hizmetleri kısmen veya tamamen ücretli veya ücretsiz hale getirebilme, dondurabilme veya tamamen iptal edebilme,

REKK , KULLANICI'ya duyurmak veya REKK WEB SİTESİ'nin "Duyurular" bölümünde ilan vermek kaydıyla, dilediği tarihte REKK WEB SİTESİ'nde sunduğu hizmetleri kısmen veya tamamen sona erdirebilir.

KULLANICI, REKK WEB SİTESİ'nde belirtilen ürünler için satın alınma anındaki geçerli olan politikalara ve şartlara ve koşullara tabi olacaktır. Yasal veya teknik zorunluluklarla sözleşme şartlarında veya web sitesinde yer alan diğer politikalarda herhangi bir değişiklik yapıldığında, KULLANICI tarafından yirmidört (24) saat içerisinde aksi yazılı olarak  REKK'e bildirilmediği sürece, REKK , şartlar ve koşullardaki tüm değişiklikleri kabul ettiğini varsayma hakkına sahip olacaktır. 

REKK , web sitesinin "Duyurular" sayfasında ilan etmek kaydıyla Kullanıcı Sözleşmesi'ni tek taraflı değiştirme veya tadil etme hakkına sahiptir. Kullanıcı Sözleşmesi'nin maddelerinde yapılacak değişikliklerin takibi KULLANICI'nın sorumluluğundadır. Kullanıcı Sözleşmesi'nin maddelerinde yapılacak değişikliklerden sonra sitenin kullanılmaya devam edilmesi, değişikliklerin kabul edilmesi anlamına gelir.