GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Misyon, vizyon ve değerlerimiz doğrultusunda 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, OIC/SMIIC1 standardının öngördüğü yöntemlerle, kuruluşumuzun amacı, kapsamı ve bağlamına uygun olarak hazırlanan gıda güvenliği politikamız,

Sektörümüzde gelişmeleri sürekli takip ederek ve kendimizi yenileyerek öncü kuruluş olmak,

Ulusal - uluslararası mevzuat ve müşterilerimizin talep ettiği ürünleri mikrobiyolojik, fiziksel ve kimyasal spesifikasyonlara uygun üretmek,

Ürünlerimizin sağlıklı ve kaliteli girdilerle, hijyenik koşullarda üretilmesini, 

depolanmasını ve sevkini sağlamak,

Takım ruhu içerisinde gıda güvenliği ve kalite bilincini tüm birimlere yaymak, müşterilerimizin görüş ve önerileri ile kendimizi sürekli geliştirerek, müşterilerimize sağlıklı ve kaliteli ürünler sunmak,

“Koşulsuz Müşteri Memnuniyetini” sağlamak,

Süreçleri belirlemek, gerekli risk ve fırsatlarını değerlendirmek,

Gıda güvenliği hedeflerine ulaşmak ve geliştirmek için gerekli olan tüm teknolojik altyapı, donanım ve çalışanların eğitimi ile ilgili yatırımı ve olanakları sağlamak,

Gıda zinciri boyunca gıda güvenliğiyle ilgili bilgileri talep etmek ve iletmek,

Tedarikçilerimizle karşılıklı işbirliği ve güven ilişkisi içerisinde kaliteyi artırıcı, maliyetleri düşürücü faaliyetler gerçekleştirmek,

Kaliteden ödün vermeden verimliliği artırarak 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemimizi en iyi şekilde uygulamak, sürekli geliştirmek ve etkinliğini artırmak,  

Güvenli gıda üretimi ile alakalı olarak personelimize farkındalık kazandırarak, iyileştirici ve katkı sağlayacağı yetkinlik seviyesine ulaştırıcı bir sistemi kurmak ve işleyişini sağlamaktır.

Müşteri Memnuniyeti, Dürüstlükte,

Kalitede ve Hizmette Sürekliliği Hedef Alarak Müşteri Taleplerini Zamanında Karşılamak,

Her Aşamada İslami Kurallara Uyarak Helal Gıda Üretmek,

Helal Gıda Sertifikasına Sahip Tedarikçilerden Satınalma Yapmak,

Gıda Güvenliği Seviyesini Belirleyen Hedefleri Gerçekleştirmek,

Bunu Sağlamak için Çalışanlarımızı Hijyen ve Sanitasyon, Etik Değerler, Helal Gıda Yönetim Sistemi  Konusunda Sürekli Eğiterek İnsan Sağlığını Ön Planda Tutmak,

Süreçlerin Sürekli Gelişimini Sağlamak Amacıyla, Edinilen Gıda Güvenliği Tecrübelerini Tedarikçiler, Kurumlar ve Misafirler İle Karşılıklı Olarak Paylaşmak,

Gıda Zinciri Boyunca Gıda Güvenliğiyle İlgili Bilgileri Talep Etmek ve İletmek,

Yasal Şartlar ve Mevzuatlara Uymak.