Çerez Politikası

Çerezler Vasıtasıyla İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

Rekk Sporcu Gıdaları Çerezler Vasıtasıyla İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

Değerli Site Kullanıcımız/Ziyaretçimiz,

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Rekk Sporcu Gıdaları ve Malzemeleri İnşaat Gıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Rekk") tarafından hazırlanmıştır.

Bu aydınlatma metninin amacı, www.ssnsports.com.tr alan adlı internet sitemizde (“Site”) kullanılan çerezler aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak, hangi tür çerezleri hangi amaçlarla kullandığımızı ve bunları nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir. Çerez yönetim platformu üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilir ve açık rızanıza tabi olarak kullandığımız çerezlere ilişkin tercihlerinizi çerez yönetim platformu üzerindeki “açık” veya “kapalı” seçeneklerini kullanarak belirleyebilirsiniz. Yine, bu platform üzerinden tercihlerinizi dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

1. Sitemizde Kullanılan Çerez Çeşitleri

1.1. Kullanım Süresine Göre Çerez Çeşitleri Sitemizde kullanım sürelerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup tarayıcınızı kapattığınızda bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerezler ise tarayıcınızı kapattığınızda silinmemekte ve saklanması için öngörülen süre dolduktan sonra, kendiliğinden silinmektedir.

1.2. Birinci Taraf ve Üçüncü Taraf Çerezler Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf çerezi olması, çerezin kim tarafından yerleştirdiğine göre değişiklik gösterir. Birinci taraf çerezler, doğrudan Sitemiz, yani tarayıcınızın adres çubuğunda gördüğünüz www.ssnsports.com.tr URL adresi tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezler ise, adres çubuğunda gördüğünüz www.ssnsports.com.tr alan dışındaki bir URL adresi tarafından yerleştirilmektedir.

1.3. Kullanım Amaçlarına Göre Çerez Çeşitleri Sitemizde kullanım amacına göre aşağıdaki çerezler kullanılmaktadır:

1.3.1. Zorunlu Çerezler Bu çerezler, Sitemizin çalışması için kesinlikle gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler birinci taraf çerezler olup kişisel verilerinizi Sitemizin doğru bir biçimde çalışabilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler talep etmiş olduğunuz hizmetin (log in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar.

1.3.2. Performans- Analitik Çerezler Bu çerezler tekil ziyaretçilerimizin sayısını belirlemekte, Sitemizin kullanıcı trafiği ölçmekte, arama motorunda kullandığımız anahtar kelimelerin etkinliğini tespit etmekte, Sitemizi ziyaret eden kullanıcıların gezinme durumunu izlemekte, Sitemizin performansını ölçmekte ve iyileştirebilmekte kullanılmaktadır. Ayrıca bu çerezler, Sitemizdeki sayfaların popülerlik düzeyini de anlamamıza ve reklamların ziyaretçilerimiz üzerindeki etkisini ölçümlememize yardımcı olmaktadır.

1.3.3. İşlevsel Çerezler Bu tür çerezler, Sitemizi daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz haricindeki diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) üzere kullanılmaktadır.

1.3.4. Reklam ve Pazarlama Çerezleri Bu çerezler Sitemiz aracılığıyla iş ortaklarımızın yerleştirdikleri çerezler olup üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre ilgi alanlarınızın tespit edilmesi ve size sizinle ilgili reklamlar göstermek üzere kullanılmaktadır.

2. Hangi Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlar ve Hukuki Sebeplere Dayanılarak İşlendiği ile Kullanılan Çerezlere İlişkin Bilgiler

Hangi kişisel verilerinizi, hangi çerezler vasıtasıyla, hangi amaçlarla ve hukuki sebeplere dayalı olarak işlediğimiz hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

2.1. Zorunlu Çerezler

Zorunlu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5(2)(f) bendi gereğince “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

2.2. İşlevsel Çerezler

İşlevsel çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5(2)(f) bendi gereğince “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

Kanun’un 5(1) fıkrası kapsamında açık rıza hukuki sebebi kapsamında işlenmekte ve yurt dışına aktarım sütunu doldurulmuş olan kişisel veriler belirtilen ülkeye yalnızca Kanun’un 5(1) fıkrası kapsamında açık rıza hukuki sebebine dayanılarak aktarılmaktadır:

2.3. Performans- Analitik Çerezler

Bu çerezler aracılığıyla toplanan ve aşağıda detayları belirtilen kişisel verileriniz, Kanun’un 5(1) fıkrası kapsamında açık rıza hukuki sebebi kapsamında işlenmekte ve yurt dışına aktarım sütunu doldurulmuş olan kişisel veriler belirtilen ülkeye yalnızca Kanun’un 5(1) fıkrası kapsamında açık rıza hukuki sebebine dayanılarak aktarılmaktadır:

2.4. Reklam ve Pazarlama Çerezleri

Bu çerezler aracılığıyla toplanan ve aşağıda detayları belirtilen kişisel verileriniz, Kanun’un 5(1) fıkrası kapsamında açık rıza hukuki sebebi kapsamında işlenmekte ve yurt dışına aktarım sütunu doldurulmuş olan kişisel veriler belirtilen ülkeye yalnızca Kanun’un 5(1) fıkrası kapsamında açık rıza hukuki sebebine dayanılarak aktarılmaktadır:

3. Tarayıcı Ayarlarından Çerez Ayarları

Sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz:

Google Chrome (https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en)

Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US)

Safari (https://help.apple.com/safari/mac/9.0/#/sfri40732)

Opera (https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/)

4. Haklarınız Nelerdir?

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak her zaman Kanun’un 11’inci maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin tarafımıza başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurularınızı, aşağıda sayılan yöntemlerden herhangi birini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz:

  • Başvurularınızı, Rekk Sporcu Gıdaları'na kayıtlı e-posta adresiniz aracılığıyla Rekk Sporcu Gıdaları'nın destek@rekksporcugidalari.com e-posta adresine gönderebilir,
  • Rekk Sporcu Gıdaları’na kayıtlı bir e-posta adresiniz bulunmaması halinde, başvurunuzun mobil imzanızı veya e-imzanızı içermesi şartıyla, başvurularınızı Rekk Sporcu Gıdaları'na destek@rekksporcugidalari.com e-posta adresine gönderebilir,
  • Başvurularınızı, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz üzerinden rekksporcugidalari@hs02.kep.tr adresine gönderebilir yada
  • Rekk Sporcu Gıdaları aşağıda belirtilen adresine elden teslim, noter vasıtasıyla, PTT veya kargo aracılığıyla yazılı olarak başvurabilirsiniz.

Başvurunuzun,

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan şartlara uygun olması gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Yazılı başvuru:

Lütfen başvurularınızı aşağıdaki ifadeyi zarfın üzerine/yazının başlığına aynen yazınız.

“Rekk Sporcu Gıdaları ve Malzemeleri İnşaat Gıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Hukuk Departmanı Yasal Uyum Uzmanı’nın dikkatine”

Başvurularınızı aşağıdaki adrese gönderiniz:

“Batıkent, Gündüz Ökcün Bulvarı No6/C B Blok  Tepebaşı / Eskişehir ”

E-Posta yoluyla başvuru:

Lütfen başvurunuzun “Konu” kısmına aşağıdaki ibareyi aynen yazınız.

“Rekk Sporcu Gıdaları ve Malzemeleri İnşaat Gıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Yasal Uyum Uzmanı’nın ”

Başvurularınızı aşağıdaki adrese gönderiniz:

destek@rekksporcugidalari.com